Saltar ao contido

Recollida de cartón para os comerciantes

Puntos de recollida para o deposito de cartón procedente dos comercios.

Horario

O servizo

Os comerciantes, pola súa propia actividade, tenden a xerar un maior volume de cartón que calquer cidadán. Para evitar a masificación dos colectores de selectiva papel-cartón, o Concello de Monforte de Lemos pon a disposición dos comerciantes uns puntos onde depositar o cartón.

COMERCIANTE RECORDA:

Este servizo é exclusivo para a recollida do cartón que xeres no teu negocio. Non deposites plásticos, embalaxes, poliespán, papeis ou claquer outro resíduo que non sexa cartón. Respecta os horarios para que a nosa cidade esté máis limpa.

Puntos para o depósito do cartón procedente dos comercios

Imaxe mapa puntos cartón comercios
 1. Dr. Casares esquina Coruña (acopio no chan ao pe dos colectores de reciclaxe)
 2. Dr. Casares case esquina con S. Pedro (acopio no chan ao pe dos colectores de reciclaxe)
 3. San Pedro diante centro educativo (acopio no chan ao pe dos colectores de reciclaxe)
 4. Dr. Casares fronte Zapardiel (acopio no chan ao pe dos colectores de reciclaxe)
 5. Malecón residencia anciáns (acopio no chan ao pe dos colectores de reciclaxe)
 6. Dr. Casares esquina Cabe (Daviña Rey) (acopio no chan ao pe dos colectores de reciclaxe)
 7. Corredoira esq José Carabantes (acopio no chan ao pe dos colectores de reciclaxe)
 8. Dr. Casares centro de saúde (acopio no chan na esquina coa baixada ao Malecón)
 9. Hortas esquina Praza Dr. Goyanes (acopio ao pe dos colectores de reciclaxe) 
 10. Chantada esq. Teceláns (acopio no chan ao pe dos colectores de reciclaxe)
 11. Campo de San Antonio (acopio no chan ao pe dos colectores soterrados)
 12. Hortas esquina Hermida Balado (acopio no chan)
 13. Praza de España (acopio no chan ao pe da árbore esq. Comercio)
 14. Orense próximo ao cruce con Cobas (acopio no chan ao pe dos colectores soterrados)
 15. Av. Galicia fronte a Rof Codina (acopio no chan ao pe dos colectores de reciclaxe)
 16. Hortas entrada galerías (acopio no chan ao pe dos colectores de reciclaxe)
 17. Dr. Teijeiro frente ao Bar Praza (acopio no chan)
 18. Roberto Baamonde esquina Central (acopio na beirarrúa)
 19. Roberto Baamonde esq. Lagares (acopio no chan ao pe dos colectores de reciclaxe)
 20. Praza dos Chaos (acopio no chan ao pe dos colectores soterrados)
 21. Cardenal peonil (acopio no chan ao pe dos colectores soterrados)
 22. Inés de Castro esq. Roberto Baamonde (acopio no chan ao pe dos colectores de reciclaxe)
 23. Praza do Conde (acopio no chan ao pe dos colectores soterrados)
 24. Roberto Baamonde esquina Av. Galicia (acopio no chan ao pe dos colectores soterrados)
 25. Cardenal entrada parque dos Condes (acopio no chan ao pe dos colectores soterrados)
 26. Conde esquina Av. Galicia (acopio no chan ao pe dos colectores de reciclaxe)
 27. Otero Pedrayo (acopio no chan ao pe dos colectores soterrados)
 28. Av. Galicia entrada parking supermercado (acopioao pe dos colectores de reciclaxe)
 29. Praza de Fontecha (acopio ao pe dos colectores soterrados)
 30. Escultor Fco Moure cruce Compañía (acopio no chan diante tenda de electrodomésticos)
 31. Paseo de Lugo (acopio ao pe dos colectores soterrados)
 32. Dalmiro de la Valgoma (acopio no chan fronte a frutería)